Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže v rámci projektu CPI Akademie Retail provozované na webu www.cpiakademie.cz.

Tyto soutěžní podmínky jsou platné, pokud případné přerušení fáze realizace vzdělávacího projektu, nebude bránit transparentnímu a spravedlivému vyhodnocení soutěží.

Obecné pojmy
 • Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.cpiakademie.cz: Ipsos s.r.o., Černošice, Topolská 1591, okres Praha-západ, PSČ 252 28

 • Spolupořadatelem rozumíme subjekt - Investor projektu - CPI Services a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00, Praha 1, Nové město, ČR

 • Soutěžícím rozumíme osobu, která se účastní soutěže na webu pořadatele.

 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výhry soutěže na webu a komunikaci na vítěze v OC ze strany správy centra.

 • Výhercem rozumíme:

  • zaměstnance / brigádníka obchodu či stánku obchodního centra, tj. osobu, která má platný smluvní vztah s nájemcem OC;

  • kamenný obchod či stánek v obchodním centru CPI PG;

  • manažera obchodního centra CPI PG.

Pravidla soutěže 

 • Účastí v soutěži rozumíme vyplnění e-learningového kurzu ze stránky soutěže.

 • Účastnit soutěže se může libovolná osoba starší 18 let s platným smluvním vztahem s nájemcem obchodního centra CPI PG, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.

 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.

 • Výhercem se stává soutěžící dle konkrétních podmínek příslušné soutěže (viz. dále)

 • Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení příslušné soutěže.

 • Výhry budou doručeny soutěžícímu do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.

 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

 

Algoritmus pro výběr výherců

 

Výherci budou vybráni dle soutěžního algoritmu:

 1. Soubor potenciálních výherců se stejným hodnocením bude seřazen dle data a času vyplnění e-learningu

 2. Soubor absolventů e-learningu bude rozdělen dle daného počtu výher (tj. v případě tří výherců bude rozdělen soubor na třetiny apod.)

 3. Výhercem bude vždy první účastník z každého daného rozděleného souboru (tj. v případě tří výher bude vybrán první absolvent z každé třetiny), tak bude získán celkový počet výherců.

* O konečných výhercích rozhoduje organizátor soutěže IPSOS ve spolupráci s CPI PG

 

Individuální soutěž Malé radosti

Účastníci: prodejci, vedoucí prodejen

Frekvence: soutěž proběhne v každém OC celkem 1x po ukončení e-learningu

Princip: individuální radost – potěšit maličkostí

Podmínky soutěže:

 • Zařazeny budou všechny osoby, které splní účast ve všech kurzech e-learningu

 • Výherce musí být zaměstnancem/brigádníkem obchodu či stánku obchodního centra, tj. výherce musí mít platný smluvní vztah s nájemcem OC

 • Vyhrává dle algoritmu deset (10) účastníků s nejlepším výsledkem e-learningu za každé obchodní centrum

 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě obchodního centra

Výhra:

 • Výhra pro každé obchodní centrum:

  10 voucherů s využitím v daném OC

 • Hodnota výhry pro každého výherce:

 1x voucher s využitím v daném OC

 Předání výhry na správě centra: ověření totožnosti, vyplnění předávacího formuláře

 

 

 
Individuální soutěž o hlavní cenu
Wellness pobyty

Účastníci: prodejci, vedoucí prodejen

Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu

Podmínky soutěže:

 • Zařazeny budou všechny osoby, které splní účast ve všech kurzech e-learningu

 • Výherce musí být zaměstnancem obchodu či stánku obchodního centra

 • Vyhrávají dle algoritmu tři (3) účastníci s nejlepším výsledkem za každé obchodní centrum

  • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě obchodního centra

Výhra:

 • Výhra pro každé obchodní centrum:

3x wellness víkend/ 1 obchodní centrum

 • Hodnota výhry pro každého výherce:

1x wellness víkend dle výběru:

 1. Clarion Congress Hotel Prague

Obsah balíčku:

 • 2 noci (pátek – neděle)

 • polopenze

 • vstup do wellness

 1. Spa & Kur Hotel Harvey Františkovy Lázně

Obsah balíčku:

 • 2 noci (pátek – neděle)

 • polopenze

 • uvítací nápoj

 • volný vstup do hotelového wellness (bazén, finská a parní sauna, fitness)

 • aromatická masáž

 • fango zábal

 • parafínový zábal na ruce

 • 1x lázeňské oplatky

 • minerální pramen přímo v hotelu

 • župan k zapůjčení zdarma

 

 
Týmová soutěž Certifikovaná prodejna
Mistři zákaznického servisu

Účastníci: prodejní týmy jednotek a stánků daného obchodního centra

Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu

Princip: motivace prodejních jednotek

Podmínky soutěže:

 • Odměněny budou jednotky, které splní podmínku účasti v e-learningu (tj. 20 % týmu jednotky absolvuje všechny kurzy e-learningu a zároveň bude jednotka pozitivně vyhodnocena v Meet and Greet / Exit Interviews)

 • Vyhrají jednotky s nejlepším výsledkem za každé obchodní centrum

 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě centra

 

Výhra pro každé centrum:

 • Certifikační samolepka na jednotky

  

 

 Týmová soutěž o voucher na zážitek

Šampioni v zákaznickém servisu

Účastníci: prodejní týmy jednotek a stánků daného obchodního centra

Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu

Princip: motivace prodejních jednotek

Podmínky soutěže:

 • Odměněna bude jednotka, která splní podmínku účasti v e-learningu (tj. 20 % týmu jednotky absolvuje všechny kurzy e-learningu a zároveň bude jednotka pozitivně vyhodnocena v Meet and Greet / Exit Interviews)

 • Vyhrává jednotka s nejlepším výsledkem za každé obchodní centrum

 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou si převezmou na správě centra

 

Výhra pro každé obchodní centrum:

 • Týmový voucher na zážitek

 • Certifikát

 • Překvapení

 

 

Týmová soutěž o centrum s nejvyšším podílem zapojených jednotek

Účastníci: obchodní centra jako celky

Frekvence: soutěž proběhne v každém obchodním centru celkem 1x po ukončení e-learningu

Princip: motivace manažera obchodního centra

Podmínky soutěže pro obchodní centra:

 • Zařazena budou všechna OC, na kterých probíhala CPI Akademie Retail

 • Vyhrává OC s nejvyšším podílem zapojených jednotek (tj. vedoucí jednotky se účastnil workshopu a 20 % týmu jednotky absolvovalo všechny kurzy e-learningových kurzů)

 • Vítězové budou kontaktováni e-mailem o výhře, kterou obdrží na správě centra

Výhra:

 • Certifikát pro vítězné obchodní centrum / 1x

 • Překvapení